Ổ CỨNG WD

Dung lượng 1TB/ 2TB / 4TB / 6TB. Cache SATA 3 ( 6Gb/s max )

Công nghệ AllFrame

Category: