Trong những năm qua được sự tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi đã hoàn thành những dự án camera. Dưới đây là những địa điểm cụ thể:

Quầy thuốc bệnh viện
Địa chỉ: 124 Trần Nhân Tông, Hội An
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 0905322122
Nhà trẻ
Địa chỉ: 08 Lý Thái Tổ, Hội An
Chủ đầu tư: Lê Văn B
Số điện thoại: 0988769944
Văn phòng luật
Địa chỉ: 565 Lý Thường Kiệt, Hội An
Chủ đầu tư: Trịnh Hải Phong
Số điện thoại: 0935221122